0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Setka Cup
Adam Krasutskyi
۰
۳
Andrii Martyniuk
Finished
۱۱:۴۵
Stefan Yakimenko
۳
۲
Sergey Semenets
Finished
۱۰:۲۰
Dmitry Khairov
۲
۳
Sergey Semenets
Finished
۱۲:۲۰
Serhii Mishchenko
-
-
Adam Krasutskyi
Abandoned
۱۲:۴۵
Marat Yakubov
۳
۰
Vasil Smyk
Finished
۱۲:۵۰
Oleh Stroilov
۰
۳
Oleksandr Hryshyn
Finished
۱۹:۴۵
Roman Makarenko
-
-
Vladislav Bilous
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Vladislav Ratushniak
۳
۲
Nikita Trofimov
Finished
۰۰:۰۰
Serhii Kuprykov
۱
۳
Oleg Obrazkov
Finished
۰۰:۰۵
Bohdan Havryliuk
۳
۰
Serhii Mishchenko
Finished
۰۰:۱۵
Trunov Mihail
۳
۱
Vladislav Kurchitsky
Finished
۰۰:۲۰
Michael Teteruk
۲
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۵۰
Trunov Mihail
۳
۰
Kostiantyn Moroz
Finished
۰۱:۲۰
Roman Derypaska
۲
۳
Vladislav Ratushniak
Finished
۰۹:۳۰
Serhii Mishchenko
۲
۳
Andrii Martyniuk
Finished
۰۹:۴۵
Denis Kalachevskiy
۲
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۰:۰۰
Andrey Kurtenko
۳
۲
Bohdan Havryliuk
Finished
۱۰:۱۵
Andrii Peretiatko
۲
۳
Dmitriy Kim
Finished
۱۰:۲۵
Aleksey Rybka
۳
۰
Nikita Trofimov
Finished
۱۰:۳۰
Roman Pomin
۳
۰
Adam Krasutskyi
Finished
۱۰:۴۵
Marat Yakubov
۳
۲
Andrii Troian
Finished
۱۰:۵۰
Taras Yemelianov
۳
۲
Igor Oranskiy
Finished
۱۰:۵۵
Roman Derypaska
۰
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۱:۰۰
Serhii Mishchenko
۳
۲
Bohdan Havryliuk
Finished
۱۱:۱۵
Vasil Smyk
۳
۱
Dmitry Khairov
Finished
۱۱:۲۰
Nikita Trofimov
۰
۳
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۱:۳۰
Stefan Yakimenko
۳
۱
Andrii Troian
Finished
۱۱:۵۰
Andrii Peretiatko
۱
۳
Igor Oranskiy
Finished
۱۱:۵۵
Denis Kalachevskiy
۳
۱
Aleksey Rybka
Finished
۱۲:۰۰
Andrey Kurtenko
۱
۳
Roman Pomin
Finished
۱۲:۱۵
Vladislav Litvinov
۳
۲
Dmitriy Kim
Finished
۱۲:۲۵
Roman Derypaska
۲
۳
Nikita Trofimov
Finished
۱۲:۳۰
Taras Yemelianov
۳
۰
Roman Rybalka
Finished
۱۲:۵۵
Aleksey Rybka
۳
۱
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۳:۰۰
Roman Pomin
۳
۱
Bohdan Havryliuk
Finished
۱۳:۱۵
Stefan Yakimenko
۳
۱
Dmitry Khairov
Finished
۱۳:۲۰
Andrii Peretiatko
۲
۳
Vladislav Litvinov
Finished
۱۳:۲۵
Denis Kalachevskiy
۳
۰
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۳:۳۰
Andrey Kurtenko
۰
۳
Andrii Martyniuk
Finished
۱۳:۴۵
Vasil Smyk
۳
۱
Andrii Troian
Finished
۱۳:۵۰
Roman Rybalka
۱
۳
Igor Oranskiy
Finished
۱۳:۵۵
Roman Derypaska
۰
۳
Aleksey Rybka
Finished
۱۴:۰۰
Serhii Mishchenko
۳
۱
Roman Pomin
Finished
۱۴:۱۵
Marat Yakubov
۳
۰
Sergey Semenets
Finished
۱۴:۲۰
Taras Yemelianov
۳
۱
Dmitriy Kim
Finished
۱۴:۲۵
Denis Kalachevskiy
۳
۱
Nikita Trofimov
Finished
۱۴:۳۰
Andrey Kurtenko
-
-
Adam Krasutskyi
Abandoned
۱۴:۴۵
Stefan Yakimenko
۱
۳
Vasil Smyk
Finished
۱۴:۵۰
Mikhail Mosyuk
۳
۲
Vladislav Ratushniak
Finished
۱۵:۰۰
Bohdan Havryliuk
۰
۳
Andrii Martyniuk
Finished
۱۵:۱۵
Marat Yakubov
۲
۳
Dmitry Khairov
Finished
۱۵:۲۰
Taras Yemelianov
۲
۳
Vladislav Litvinov
Finished
۱۵:۲۵
Roman Derypaska
۱
۳
Denis Kalachevskiy
Finished
۱۵:۳۰
Serhii Mishchenko
۱
۳
Andrey Kurtenko
Finished
۱۵:۴۵
Andrii Troian
۳
۱
Sergey Semenets
Finished
۱۵:۵۰
Igor Oranskiy
۳
۲
Dmitriy Kim
Finished
۱۵:۵۵
Roman Pomin
۳
۱
Andrii Martyniuk
Finished
۱۶:۱۵
Stefan Yakimenko
۳
۲
Marat Yakubov
Finished
۱۶:۲۰
Andrii Peretiatko
۳
۱
Taras Yemelianov
Finished
۱۶:۲۵
Nikita Trofimov
۰
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۶:۳۰
Adam Krasutskyi
-
-
Bohdan Havryliuk
Abandoned
۱۶:۴۵
Vasil Smyk
۳
۲
Sergey Semenets
Finished
۱۶:۵۰
Aleksey Naplyokov
۲
۳
Rodion Pirveli
Finished
۱۷:۰۰
Dmitriy Shukin
۳
۰
Borys Kostuk
Finished
۱۷:۰۵
Yehor Akimov
۰
۳
Anatolii Tanchuk
Finished
۱۷:۱۰
Vitalii Obukhov
۰
۳
Vadym Kucheryavyi
Finished
۱۷:۱۵
Dmitry Khairov
۳
۲
Andrii Troian
Finished
۱۷:۲۰
Vladislav Litvinov
۳
۲
Igor Oranskiy
Finished
۱۷:۲۵
Michael Teteruk
۱
۳
Pavlo Babenko
Finished
۱۷:۳۰
Roman Hnoievoi
۲
۳
Sergey Sokolov
Finished
۱۷:۳۵
Alexander Leonenko
۱
۳
Aleksey Avgustov
Finished
۱۷:۴۰
Oleh Stroilov
۱
۳
Dmitriy Kunchurov
Finished
۱۷:۴۵
Vladislav Kurchitsky
۳
۱
Kostiantyn Moroz
Finished
۱۸:۰۰
Yevhen Kyi
۰
۳
Borys Kostuk
Finished
۱۸:۰۵
Oleksandr Hryshyn
۱
۳
Julius Khomutovsky
Finished
۱۸:۱۵
Turchenko Tymur
۰
۳
Yuriy Kolesnik
Finished
۱۸:۲۵
Aleksey Naplyokov
۰
۳
Pavlo Babenko
Finished
۱۸:۳۰
Dmitriy Shukin
۲
۳
Roman Hnoievoi
Finished
۱۸:۳۵
Yehor Akimov
۳
۲
Aleksey Avgustov
Finished
۱۸:۴۰
Vitalii Obukhov
۲
۳
Dmitriy Kunchurov
Finished
۱۸:۴۵
Kostiantyn Moroz
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۱۹:۰۰
Yevhen Kyi
۳
۰
Sergey Sokolov
Finished
۱۹:۰۵
Anatolii Zapletniuk
۱
۳
Anatolii Tanchuk
Finished
۱۹:۱۰
Julius Khomutovsky
۳
۲
Vadym Kucheryavyi
Finished
۱۹:۱۵
Vladislav Bilous
۰
۳
Turchenko Tymur
Finished
۱۹:۲۵
Michael Teteruk
۰
۳
Vladislav Kurchitsky
Finished
۱۹:۳۰
Roman Hnoievoi
۳
۰
Borys Kostuk
Finished
۱۹:۳۵
Alexander Leonenko
۱
۳
Nazar Kasianyk
Finished
۱۹:۴۰
Roman Makarenko
۳
۲
Yuriy Kolesnik
Finished
۱۹:۵۵
Aleksey Naplyokov
۰
۳
Kostiantyn Moroz
Finished
۲۰:۰۰
Dmitriy Shukin
۳
۱
Sergey Sokolov
Finished
۲۰:۰۵
Yehor Akimov
۳
۲
Anatolii Zapletniuk
Finished
۲۰:۱۰
Vitalii Obukhov
۲
۳
Julius Khomutovsky
Finished
۲۰:۱۵
Vladislav Kurchitsky
۱
۳
Pavlo Babenko
Finished
۲۰:۳۰
Yevhen Kyi
۰
۳
Roman Hnoievoi
Finished
۲۰:۳۵
Oleksandr Hryshyn
۳
۲
Dmitriy Kunchurov
Finished
۲۰:۴۵
Dmitry Prokopenko
۲
۳
Maksym Mrykh
Finished
۲۰:۵۰
Vladislav Bilous
۲
۳
Yuriy Kolesnik
Finished
۲۰:۵۵
Michael Teteruk
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۲۱:۰۰
Sergey Sokolov
۱
۳
Borys Kostuk
Finished
۲۱:۰۵
Alexander Leonenko
۱
۳
Anatolii Tanchuk
Finished
۲۱:۱۰
Oleh Stroilov
۰
۳
Vadym Kucheryavyi
Finished
۲۱:۱۵
Andriy Sklyarenko
۰
۳
Egor Kovpak
Finished
۲۱:۲۰
Roman Makarenko
۳
۰
Turchenko Tymur
Finished
۲۱:۲۵
Aleksey Naplyokov
۰
۳
Vladislav Kurchitsky
Finished
۲۱:۳۰
Yevhen Kyi
۳
۱
Dmitriy Shukin
Finished
۲۱:۳۵
Yehor Akimov
۱
۳
Nazar Kasianyk
Finished
۲۱:۴۰
Vitalii Obukhov
۱
۳
Oleksandr Hryshyn
Finished
۲۱:۴۵
Yurii Petrushenko
۳
۲
Maksym Mrykh
Finished
۲۱:۵۰
Michael Teteruk
۳
۰
Kostiantyn Moroz
Finished
۲۲:۰۰
Alexander Leonenko
-
-
Anatolii Zapletniuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Oleh Stroilov
۳
۰
Julius Khomutovsky
Finished
۲۲:۱۵
Dmitry Prokopenko
-
-
Andriy Sklyarenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Pavlo Babenko
-
-
Rodion Pirveli
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Aleksey Avgustov
-
-
Anatolii Tanchuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Dmitriy Kunchurov
-
-
Vadym Kucheryavyi
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Yurii Petrushenko
-
-
Egor Kovpak
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Aleksey Naplyokov
-
-
Michael Teteruk
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Yehor Akimov
-
-
Alexander Leonenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Vitalii Obukhov
-
-
Oleh Stroilov
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Andriy Sklyarenko
-
-
Maksym Mrykh
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Vladislav Kurchitsky
-
-
Rodion Pirveli
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Nazar Kasianyk
-
-
Anatolii Tanchuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
Oleksandr Hryshyn
-
-
Vadym Kucheryavyi
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Dmitry Prokopenko
-
-
Egor Kovpak
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  Russia Liga Pro
Aleksey Afanasiyev
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۱:۰۰
Igor Poletaev
۳
۱
Oleg Nikiforov
Finished
۱۱:۰۰
Dmitry Merzlikin
۱
۳
Demic Ying
Finished
۱۲:۳۰
Alexander Gribkov
۳
۲
Alexey Yanshaev
Finished
۰۱:۰۰
Demic Ying
۱
۳
Dmitry Merzlikin
Finished
۰۱:۳۰
Vitaly Bazilevsky
۰
۳
Alexander Gribkov
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Nikulin
۰
۳
Bogdan Grebenyuk
Finished
۰۹:۰۰
Vitaly Bazilevsky
۰
۳
Sergey Yurevich Skotnikov
Finished
۰۰:۳۰
Igor Elistratov
۳
۰
Demic Ying
Finished
۰۰:۳۰
Nikita Sukharnikov
۳
۰
Vladimir Zhulyabin
Finished
۰۰:۳۰
Dmitry Merzlikin
۳
۱
Kirill Abramov
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Pandur
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Zhulyabin
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۳
۱
Alexander Gribkov
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Kuzmin
۱
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۲:۰۰
Alexey Yanshaev
۳
۱
Vitaly Bazilevsky
Finished
۰۲:۰۰
Kirill Abramov
۳
۲
Igor Elistratov
Finished
۰۲:۰۰
Nikita Sukharnikov
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۳۰
Igor Elistratov
۳
۰
Dmitry Merzlikin
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Zhulyabin
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۳:۰۰
Demic Ying
۲
۳
Kirill Abramov
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۳
۱
Alexey Yanshaev
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Suharkov
۳
۲
Igor Poletaev
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۱
۳
Yuriy Merkushin
Finished
۰۸:۳۰
Denis Sayanov
۲
۳
Aleksey Afanasiyev
Finished
۰۸:۳۰
Serguei Homutov
۳
۲
Oleg Nikiforov
Finished
۰۹:۰۰
Nikolai Zhurba
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۹:۰۰
Aleksey Afanasiyev
۲
۳
Nikolai Zhurba
Finished
۰۹:۳۰
Igor Poletaev
۱
۳
Serguei Homutov
Finished
۰۹:۳۰
Yuriy Merkushin
۳
۲
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Nikiforov
۰
۳
Oleg Suharkov
Finished
۱۰:۰۰
Bogdan Grebenyuk
۱
۳
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Finished
۱۰:۰۰
Denis Sayanov
۳
۲
Nikolai Zhurba
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۳
۲
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Suharkov
۳
۰
Serguei Homutov
Finished
۱۰:۳۰
Yuriy Merkushin
۳
۲
Bogdan Grebenyuk
Finished
۱۱:۰۰
Igor Smirnov
۱
۳
Andrey Pravednov
Finished
۱۲:۳۰
Alexandr Serebrennikov
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۳۰
Kirill Abramov
۲
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Dmitry Lavrinenko
Finished
۱۳:۰۰
Timofey Yusipov
۱
۳
Valery Ivanov
Finished
۱۳:۰۰
Andrey Pravednov
۰
۳
Timofey Yusipov
Finished
۱۳:۳۰
Vadim Putilovsky
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۳:۳۰
Demic Ying
۳
۱
Kirill Abramov
Finished
۱۳:۳۰
Dmitry Lavrinenko
۳
۱
Alexandr Serebrennikov
Finished
۱۴:۰۰
Valery Ivanov
۲
۳
Igor Smirnov
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Frolov
۳
۱
Dmitry Merzlikin
Finished
۱۴:۰۰
Alexandr Serebrennikov
۳
۲
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۳۰
Igor Smirnov
۰
۳
Timofey Yusipov
Finished
۱۴:۳۰
Dmitry Merzlikin
۲
۳
Kirill Abramov
Finished
۱۴:۳۰
Andrey Pravednov
۱
۳
Valery Ivanov
Finished
۱۵:۰۰
Demic Ying
۳
۰
Alexander Frolov
Finished
۱۵:۰۰
Vadim Putilovsky
۰
۳
Dmitry Lavrinenko
Finished
۱۵:۰۰
Ivan Pandur
۱
۳
Vladimir Zhulyabin
Finished
۱۶:۳۰
Vitaly Bazilevsky
۱
۳
Alexey Yanshaev
Finished
۱۶:۳۰
Danila Andreev
۳
۲
Georgiy Vladimirovich Vahnin
Finished
۱۶:۳۰
Alexander Gribkov
۰
۳
Sergey Yurevich Skotnikov
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Kuzmin
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Petrov
۱
۳
Oleg Suharkov
Finished
۱۷:۰۰
Alexey Yanshaev
۳
۱
Alexander Gribkov
Finished
۱۷:۳۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
۰
۳
Vladimir Petrov
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Zhulyabin
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۷:۳۰
Ilya Novikov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Suharkov
۳
۲
Danila Andreev
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۳
۲
Vitaly Bazilevsky
Finished
۱۸:۰۰
Danila Andreev
۰
۳
Vladimir Petrov
Finished
۱۸:۳۰
Vitaly Bazilevsky
۱
۳
Alexander Gribkov
Finished
۱۸:۳۰
Ivan Pandur
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۸:۳۰
Alexey Yanshaev
۱
۳
Sergey Yurevich Skotnikov
Finished
۱۹:۰۰
Georgiy Vladimirovich Vahnin
۱
۳
Oleg Suharkov
Finished
۱۹:۰۰
Vladimir Zhulyabin
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۱۹:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
-
-
Bogdan Grebenyuk
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Nikolai Zhurba
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۲۰:۳۰
Serguei Homutov
۰
۳
Anatoly Trushkin
Finished
۲۰:۳۰
Aleksey Afanasiyev
-
-
Evgeniy Ilyukhin
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Sergey Nikulin
-
-
Yuriy Merkushin
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Igor Poletaev
۳
۱
Oleg Nikiforov
Finished
۲۱:۰۰
Anatoly Trushkin
۳
۰
Igor Poletaev
Finished
۲۱:۳۰
Bogdan Grebenyuk
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Dmitry Petrochenko
۰
۳
Aleksey Afanasiyev
Finished
۲۱:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Nikolai Zhurba
Finished
۲۲:۰۰
Yuriy Merkushin
۳
۱
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Finished
۲۲:۰۰
Oleg Nikiforov
۰
۳
Serguei Homutov
Finished
۲۲:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Serguei Homutov
-
-
Igor Poletaev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Nikolai Zhurba
-
-
Aleksey Afanasiyev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Bogdan Grebenyuk
-
-
Yuriy Merkushin
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Anatoly Trushkin
-
-
Oleg Nikiforov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Dmitry Petrochenko
-
-
Evgeniy Ilyukhin
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
  International Ukraine Win Cup
Roman Tsubera
۳
۰
Mikhail Varchenko
Finished
۱۲:۱۵
Vladimir Dyakov
۲
۳
Sergey Krivoshey
Finished
۱۲:۳۰
Yuriy Komendant
۱
۳
Dmitriy Ptitsyn
Finished
۱۶:۴۵
Evgeniy Khurtak
۳
۰
Sergey Marchenko
Finished
۰۰:۰۵
Alexander Mashtakov
۱
۳
Sergey Kalenik
Finished
۰۰:۲۵
Vladimir Naumovich
۱
۳
Sergey Marchenko
Finished
۰۰:۴۰
Elshad Yunusov
۳
۰
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۱:۰۰
Evgeniy Khurtak
۱
۳
Oleg Lytvynenko
Finished
۰۱:۱۵
Alexander Mashtakov
۲
۳
Elshad Yunusov
Finished
۰۱:۳۵
Vladimir Naumovich
۳
۲
Evgeniy Khurtak
Finished
۰۱:۵۰
Sergey Kalenik
۰
۳
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۲:۱۰
Sergey Marchenko
۱
۳
Oleg Lytvynenko
Finished
۰۲:۲۵
Aleksey Goloveshkin
-
-
Alexander Mashtakov
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Oleg Lytvynenko
-
-
Vladimir Naumovich
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Sergey Kalenik
-
-
Elshad Yunusov
بازی شروع نشده است
۰۳:۲۰
Sergey Marchenko
-
-
Evgeniy Khurtak
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Sergey Kalenik
-
-
Alexander Mashtakov
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۵
Sergey Marchenko
-
-
Vladimir Naumovich
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Aleksey Goloveshkin
-
-
Elshad Yunusov
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Oleg Lytvynenko
-
-
Evgeniy Khurtak
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Elshad Yunusov
-
-
Alexander Mashtakov
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۵
Evgeniy Khurtak
-
-
Vladimir Naumovich
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Aleksey Goloveshkin
-
-
Sergey Kalenik
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
Oleg Lytvynenko
-
-
Sergey Marchenko
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۵
Marat Chukanov
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۳۰
Taras Bonishchuk
۱
۳
Vladislav Kovalenko
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Boychuk
۰
۳
Sergey Krivoshey
Finished
۱۰:۰۰
Andrii Hrytsai
۱
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۰:۰۰
Pavel Plyushch
۳
۲
Vadim Gorchakov
Finished
۱۰:۰۰
Roman Tsubera
۱
۳
Ilya Glivenko
Finished
۱۰:۱۵
Yuriy Kievskiy
۳
۰
Vladimir Dyakov
Finished
۱۰:۳۰
Marat Chukanov
۳
۰
Vladimir Surzhik
Finished
۱۰:۳۰
Taras Bonishchuk
۱
۳
Vadim Gorchakov
Finished
۱۰:۳۰
Mikhail Varchenko
۰
۳
Igor Sukovatiy
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Boychuk
۲
۳
Vladimir Dyakov
Finished
۱۱:۰۰
Andrii Hrytsai
۳
۱
Vladimir Surzhik
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Plyushch
۲
۳
Vladislav Kovalenko
Finished
۱۱:۰۰
Roman Tsubera
۳
۱
Igor Sukovatiy
Finished
۱۱:۱۵
Yuriy Kievskiy
۳
۱
Sergey Krivoshey
Finished
۱۱:۳۰
Marat Chukanov
۳
۲
Andrii Hrytsai
Finished
۱۱:۳۰
Taras Bonishchuk
۳
۲
Pavel Plyushch
Finished
۱۱:۳۰
Mikhail Varchenko
۰
۳
Ilya Glivenko
Finished
۱۱:۴۵
Vladimir Boychuk
۲
۳
Yuriy Kievskiy
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Surzhik
۱
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۲:۰۰
Vadim Gorchakov
۳
۰
Vladislav Kovalenko
Finished
۱۲:۰۰
Ruslan Onischenko
-
-
Marat Chukanov
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Vladislav Kovalenko
-
-
Taras Bonishchuk
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Igor Sukovatiy
۳
۰
Ilya Glivenko
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Krivoshey
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Vladimir Surzhik
-
-
Andrii Hrytsai
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Vadim Gorchakov
-
-
Pavel Plyushch
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Ilya Glivenko
-
-
Roman Tsubera
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Vladimir Dyakov
-
-
Yuriy Kievskiy
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Vladimir Surzhik
-
-
Marat Chukanov
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Vadim Gorchakov
-
-
Taras Bonishchuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Igor Sukovatiy
-
-
Mikhail Varchenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Vladimir Dyakov
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Ruslan Onischenko
-
-
Andrii Hrytsai
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Vladislav Kovalenko
-
-
Pavel Plyushch
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Igor Sukovatiy
-
-
Roman Tsubera
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Sergey Krivoshey
-
-
Yuriy Kievskiy
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Andrii Hrytsai
-
-
Marat Chukanov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Pavel Plyushch
-
-
Taras Bonishchuk
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Ilya Glivenko
-
-
Mikhail Varchenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Yuriy Kievskiy
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Ruslan Onischenko
-
-
Vladimir Surzhik
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Vladislav Kovalenko
-
-
Vadim Gorchakov
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Mikhail Varchenko
-
-
Roman Tsubera
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Sergey Krivoshey
-
-
Vladimir Dyakov
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Ilya Glivenko
-
-
Igor Sukovatiy
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Dmitriy Turchenko
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۶:۰۰
Arkadiy Shtaer
۲
۳
Vadim Grushko
Finished
۱۶:۰۰
Denis Reznichenko
۳
۰
Valentin Gedz
Finished
۱۶:۱۵
Kirill Deynega
۲
۳
Artur Elkhov
Finished
۱۶:۳۰
Denis Lebedev
۰
۳
Maxim Balakirev
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Metelskiy
۳
۱
Bogdan Oleksenko
Finished
۱۶:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
۰
۳
Bogdan Oleksenko
Finished
۱۷:۰۰
Maxim Balakirev
۳
۱
Vladimir Metelskiy
Finished
۱۷:۰۰
Aleksandr Zhuravlev
۳
۲
Yuriy Komendant
Finished
۱۷:۱۵
Vadim Grushko
۳
۰
Denis Lebedev
Finished
۱۷:۳۰
Dmitriy Turchenko
۰
۳
Arkadiy Shtaer
Finished
۱۷:۳۰
Kirill Deynega
۳
۰
Yuriy Novikov
Finished
۱۷:۳۰
Dmitriy Kushko
۱
۳
Denis Reznichenko
Finished
۱۷:۴۵
Aleksandr Sulim
۳
۰
Artur Elkhov
Finished
۱۸:۰۰
Arkadiy Shtaer
۳
۰
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۸:۰۰
Denis Lebedev
۱
۳
Dmitriy Turchenko
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Andreev
۲
۳
Dmitriy Kushko
Finished
۱۸:۱۵
Kirill Deynega
۱
۳
Aleksandr Sulim
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Metelskiy
۲
۳
Vadim Grushko
Finished
۱۸:۳۰
Bogdan Oleksenko
۳
۱
Maxim Balakirev
Finished
۱۸:۳۰
Dmitriy Ptitsyn
۳
۱
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۸:۴۵
Dmitriy Derevinskiy
۲
۳
Maxim Balakirev
Finished
۱۹:۰۰
Vadim Grushko
۱
۳
Bogdan Oleksenko
Finished
۱۹:۰۰
Yuriy Novikov
۱
۳
Artur Elkhov
Finished
۱۹:۰۰
Valentin Gedz
۰
۳
Dmitriy Ptitsyn
Finished
۱۹:۱۵
Artur Elkhov
-
-
Kirill Deynega
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Dmitriy Turchenko
۳
۰
Vladimir Metelskiy
Finished
۱۹:۳۰
Arkadiy Shtaer
۳
۲
Denis Lebedev
Finished
۱۹:۳۰
Denis Reznichenko
۳
۱
Oleg Andreev
Finished
۱۹:۴۵
Denis Lebedev
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۲۰:۰۰
Vladimir Metelskiy
۳
۰
Arkadiy Shtaer
Finished
۲۰:۰۰
Yuriy Komendant
۳
۱
Denis Reznichenko
Finished
۲۰:۱۵
Bogdan Oleksenko
۳
۲
Dmitriy Turchenko
Finished
۲۰:۳۰
Maxim Balakirev
۳
۰
Vadim Grushko
Finished
۲۰:۳۰
Aleksandr Zhuravlev
۳
۱
Valentin Gedz
Finished
۲۰:۴۵
Artur Elkhov
-
-
Aleksandr Sulim
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
۰
۳
Vadim Grushko
Finished
۲۱:۰۰
Dmitriy Turchenko
۳
۱
Maxim Balakirev
Finished
۲۱:۰۰
Dmitriy Kushko
۳
۰
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۲۱:۱۵
Aleksandr Sulim
-
-
Kirill Deynega
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Arkadiy Shtaer
۰
۳
Bogdan Oleksenko
Finished
۲۱:۳۰
Denis Lebedev
۲
۳
Vladimir Metelskiy
Finished
۲۱:۳۰
Oleg Andreev
۳
۱
Yuriy Komendant
Finished
۲۱:۴۵
Vladimir Metelskiy
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۲۲:۰۰
Bogdan Oleksenko
۳
۲
Denis Lebedev
Finished
۲۲:۰۰
Dmitriy Ptitsyn
۳
۰
Oleg Andreev
Finished
۲۲:۱۵
Maxim Balakirev
-
-
Arkadiy Shtaer
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Vadim Grushko
-
-
Dmitriy Turchenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Valentin Gedz
-
-
Dmitriy Kushko
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Aleksandr Shapoval
-
-
Evgeniy Nechitaylo
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Oleg Kovalenko
-
-
Vladimir Gaynyuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Sergey Vavrenyuk
-
-
Andrey Grabskiy
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International TT Cup
Aleksandr Shkurupii
۳
۲
Sergey Ponomarenko
Finished
۱۴:۳۵
Aleksandr Shkurupii
۳
۱
Oleksandr Kovalov
Finished
۱۱:۰۵
Aleksandr Shkurupii
۱
۳
Denys Shcherbak
Finished
۰۹:۲۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۰
Pavlo Vasylchuk
Finished
۰۹:۲۵
Andrey Chermensky
۲
۳
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۹:۵۵
Vasiliy Shepel
۳
۱
Artem Borysov
Finished
۱۰:۰۰
Vadim Shvidkiy
۲
۳
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۱۰:۰۵
Mihail Sokur
۳
۱
Vadim Paukov
Finished
۱۰:۱۰
Sergey Maksimiv
۱
۳
Mikhail Presnyakov
Finished
۱۰:۲۰
Danil Protsenko
۰
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۰:۲۵
Sergey Ponomarenko
۲
۳
Volodymyr Maksiuta
Finished
۱۰:۳۰
Borys Buryak
۱
۳
Ilya Yanishevskiy
Finished
۱۰:۳۵
Dmitry Halai
۳
۰
Vadim Sidorenko
Finished
۱۰:۴۰
Vitaly Protopopov
۲
۳
Daniil Gabrelyan
Finished
۱۰:۴۵
Nazarii Haievyi
۳
۰
Vitaliy Zharskiy
Finished
۱۰:۵۵
Uriy Sandulenko
۲
۳
Danil Protsenko
Finished
۱۱:۰۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۱
Artem Borysov
Finished
۱۱:۱۰
Petro Pidleteichuk
۳
۱
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۱۱:۱۵
Artem Nesterenko
۱
۳
Vadim Paukov
Finished
۱۱:۲۰
Sergey Maslyanka
۰
۳
Mikhail Presnyakov
Finished
۱۱:۳۰
Aleksandr Redkov
۱
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۱:۳۵
Volodymyr Maksiuta
۰
۳
Denys Shcherbak
Finished
۱۱:۴۰
Ilya Yanishevskiy
۳
۲
Pavlo Vasylchuk
Finished
۱۱:۴۵
Vadim Shvidkiy
۲
۳
Dmitry Halai
Finished
۱۱:۵۰
Mihail Sokur
۳
۱
Vitaly Protopopov
Finished
۱۱:۵۵
Sergey Maksimiv
۰
۳
Nazarii Haievyi
Finished
۱۲:۰۵
Aleksandr Redkov
۳
۱
Danil Protsenko
Finished
۱۲:۱۰
Andrey Chermensky
۲
۳
Sergey Ponomarenko
Finished
۱۲:۱۵
Vasiliy Shepel
۳
۰
Borys Buryak
Finished
۱۲:۲۰
Petro Pidleteichuk
۲
۳
Vadim Sidorenko
Finished
۱۲:۲۵
Artem Nesterenko
۰
۳
Daniil Gabrelyan
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Maslyanka
۱
۳
Vitaliy Zharskiy
Finished
۱۲:۴۰
Uriy Sandulenko
۱
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۲:۴۵
Aleksandr Shkurupii
۰
۳
Volodymyr Maksiuta
Finished
۱۲:۵۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۰
Ilya Yanishevskiy
Finished
۱۲:۵۵
Dmitry Halai
۳
۲
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Protopopov
۱
۳
Vadim Paukov
Finished
۱۳:۰۵
Nazarii Haievyi
۳
۱
Mikhail Presnyakov
Finished
۱۳:۱۵
Aleksandr Redkov
۳
۲
Uriy Sandulenko
Finished
۱۳:۲۰
Sergey Ponomarenko
۱
۳
Oleksandr Kovalov
Finished
۱۳:۲۵
Borys Buryak
۲
۳
Artem Borysov
Finished
۱۳:۳۰
Petro Pidleteichuk
۱
۳
Dmitry Halai
Finished
۱۳:۳۵
Artem Nesterenko
۱
۳
Vitaly Protopopov
Finished
۱۳:۴۰
Sergey Maslyanka
۰
۳
Nazarii Haievyi
Finished
۱۳:۵۰
Danil Protsenko
۲
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۳:۵۵
Andrey Chermensky
۰
۳
Denys Shcherbak
Finished
۱۴:۰۰
Vasiliy Shepel
۰
۳
Pavlo Vasylchuk
Finished
۱۴:۰۵
Vadim Shvidkiy
۱
۳
Vadim Sidorenko
Finished
۱۴:۱۰
Mihail Sokur
۰
۳
Daniil Gabrelyan
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Maksimiv
۳
۱
Vitaliy Zharskiy
Finished
۱۴:۲۵
Uriy Sandulenko
۳
۱
Danil Protsenko
Finished
۱۴:۳۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۲
Borys Buryak
Finished
۱۴:۴۰
Petro Pidleteichuk
۱
۳
Vadim Shvidkiy
Finished
۱۴:۴۵
Artem Nesterenko
۰
۳
Mihail Sokur
Finished
۱۴:۵۰
Sergey Maslyanka
۰
۳
Sergey Maksimiv
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Redkov
۳
۱
Mikhail Rikun
Finished
۱۵:۰۵
Andrey Chermensky
۰
۳
Volodymyr Maksiuta
Finished
۱۵:۱۰
Vasiliy Shepel
۳
۲
Ilya Yanishevskiy
Finished
۱۵:۱۵
Vadim Sidorenko
۳
۰
Dmitriy Baystryuchenko
Finished
۱۵:۲۰
Daniil Gabrelyan
۳
۲
Vadim Paukov
Finished
۱۵:۲۵
Vitaliy Zharskiy
۳
۲
Mikhail Presnyakov
Finished
۱۵:۳۵
Aleksandr Redkov
۳
۱
Danil Protsenko
Finished
۱۵:۴۰
Oleksandr Kovalov
۳
۱
Denys Shcherbak
Finished
۱۵:۴۵
Artem Borysov
۱
۳
Pavlo Vasylchuk
Finished
۱۵:۵۰
Uriy Sandulenko
۲
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۶:۱۵
Aleksandr Shkurupii
۳
۱
Andrey Chermensky
Finished
۱۶:۲۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۱
Vasiliy Shepel
Finished
۱۶:۲۵
Aleksandr Redkov
۳
۲
Uriy Sandulenko
Finished
۱۶:۵۰
Sergey Ponomarenko
۱
۳
Denys Shcherbak
Finished
۱۶:۵۵
Borys Buryak
۲
۳
Pavlo Vasylchuk
Finished
۱۷:۰۰
Mykola Ulianchych
۱
۳
Andrey Gerassimenko
Finished
۱۷:۰۵
Vitalii Krivenko
۳
۰
Dmytro Yaskov
Finished
۱۷:۱۰
Nazar Kovalchuk
۳
۰
Volodymyr Plishilo
Finished
۱۷:۲۰
Volodymyr Maksiuta
۱
۳
Oleksandr Kovalov
Finished
۱۷:۳۰
Ilya Yanishevskiy
۰
۳
Artem Borysov
Finished
۱۷:۳۵
Vadim Kubov
۳
۲
Roman Reznichenko
Finished
۱۷:۴۰
Vadim Kazmirchuk
۰
۳
Yaroslav Voitenko
Finished
۱۷:۴۵
Vasiliy Kushnyr
۳
۰
Andrey Gordiy
Finished
۱۷:۵۵
Bogdan Kogut
۳
۰
Sergey Tsybulin
Finished
۱۸:۰۵
Ivan May
۳
۲
Valeriy Melnik
Finished
۱۸:۱۰
Sergei Rutskiy
۰
۳
Andrey Gerassimenko
Finished
۱۸:۱۵
Anton Myrza
۲
۳
Dmytro Yaskov
Finished
۱۸:۲۰
Nazar Kovalchuk
۳
۲
Olexander Oleskevych
Finished
۱۸:۳۰
Nikolay Telnoy
۳
۱
Sergey Tsybulin
Finished
۱۸:۴۰
Bogdan Kogut
۰
۳
Ivan May
Finished
۱۸:۴۵
Mykola Ulianchych
۰
۳
Vadim Kubov
Finished
۱۸:۵۰
Vitalii Krivenko
۳
۱
Vadim Kazmirchuk
Finished
۱۸:۵۵
Volodymyr Plishilo
۱
۳
Vasiliy Kushnyr
Finished
۱۹:۰۵
Nikolay Telnoy
۳
۱
Valeriy Melnik
Finished
۱۹:۱۵
Ivan May
۰
۳
Sergey Tsybulin
Finished
۱۹:۲۰
Sergei Rutskiy
۳
۰
Roman Reznichenko
Finished
۱۹:۲۵
Anton Myrza
۳
۲
Yaroslav Voitenko
Finished
۱۹:۳۰
Andrey Gordiy
۳
۲
Olexander Oleskevych
Finished
۱۹:۴۰
Nikolay Telnoy
۳
۱
Ivan May
Finished
۱۹:۵۰
Bogdan Kogut
۳
۲
Valeriy Melnik
Finished
۱۹:۵۵
Vadim Kubov
۲
۳
Andrey Gerassimenko
Finished
۲۰:۰۰
Vadim Kazmirchuk
۲
۳
Dmytro Yaskov
Finished
۲۰:۰۵
Nazar Kovalchuk
۰
۳
Vasiliy Kushnyr
Finished
۲۰:۱۵
Nikolay Telnoy
۲
۳
Bogdan Kogut
Finished
۲۰:۲۵
Valeriy Melnik
۳
۰
Sergey Tsybulin
Finished
۲۰:۳۰
Sergei Rutskiy
۱
۳
Vadim Kubov
Finished
۲۰:۳۵
Anton Myrza
۳
۱
Vadim Kazmirchuk
Finished
۲۰:۴۰
Vasiliy Kushnyr
۳
۲
Olexander Oleskevych
Finished
۲۰:۵۰
Mykola Ulianchych
۱
۳
Roman Reznichenko
Finished
۲۱:۱۰
Vitalii Krivenko
۲
۳
Yaroslav Voitenko
Finished
۲۱:۱۵
Volodymyr Plishilo
۳
۲
Andrey Gordiy
Finished
۲۱:۲۵
Oleskii Tytyunnik
۲
۳
Prokhor Pugach
Finished
۲۱:۳۵
Vladislav Volokhov
۳
۱
Maxim Zhuravliov
Finished
۲۱:۴۰
Sergei Rutskiy
۳
۱
Mykola Ulianchych
Finished
۲۱:۴۵
Anton Myrza
۲
۳
Vitalii Krivenko
Finished
۲۱:۵۰
Volodymyr Plishilo
۱
۳
Olexander Oleskevych
Finished
۲۲:۰۰
Vadim Komar
۳
۰
Prokhor Pugach
Finished
۲۲:۱۰
Oleskii Tytyunnik
-
-
Vladislav Volokhov
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Roman Reznichenko
-
-
Andrey Gerassimenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Yaroslav Voitenko
-
-
Dmytro Yaskov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Nazar Kovalchuk
-
-
Andrey Gordiy
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Vadim Komar
-
-
Maxim Zhuravliov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Vladislav Volokhov
-
-
Prokhor Pugach
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Vadim Komar
-
-
Vladislav Volokhov
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Oleskii Tytyunnik
-
-
Maxim Zhuravliov
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
  Armenia ITT Cup League
Narek Nikoghosyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۰
David Avakimyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
Mushegh Nazaryan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۰
Gagik Malkhasyan
۰
۳
Narek Nikoghosyan
Finished
۰۱:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Erik Grigoryan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Shant Apraliyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Shant Apraliyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Erik Grigoryan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Karen Altunyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Shant Apraliyan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Shant Apraliyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Erik Grigoryan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Karen Altunyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Karen Altunyan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Karen Altunyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Davit Ghotanyan
۰
۳
Ruben Gaibakyan
Finished
۰۹:۵۰
Ruben Gaibakyan
۳
۰
Davit Vardanian
Finished
۱۱:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۲
Davit Ghotanyan
Finished
۱۲:۱۰
Karen Papyan
۳
۲
Davit Ghotanyan
Finished
۱۲:۵۰
Ruben Gaibakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۳:۵۰
Davit Vardanian
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۴:۳۰
Karen Papyan
۱
۳
Ruben Gaibakyan
Finished
۱۴:۵۰
Karen Papyan
۳
۱
Davit Vardanian
Finished
۱۵:۵۰
Karen Papyan
۳
۲
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۶:۳۰
Davit Vardanian
۱
۳
Davit Ghotanyan
Finished
۱۶:۵۰
Gagik Malkhasyan
۳
۰
Mushegh Nazaryan
Finished
۱۷:۵۰
Edvard Antonyan
۳
۰
Mushegh Nazaryan
Finished
۱۹:۳۰
Narek Nikoghosyan
۳
۱
Gagik Malkhasyan
Finished
۲۰:۱۰
David Avakimyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Edvard Antonyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Ruben Galoyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Mushegh Nazaryan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Edvard Antonyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Andranik Sahakyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Mushegh Nazaryan
-
-
David Avakimyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Setka Cup, Women
Aniuta Mulyarchuk
۳
۲
Iryna Sharashova
Finished
۰۰:۱۰
Julia Trigub
۱
۳
Olena Borodacheva
Finished
۰۹:۳۵
Iryna Sharashova
۳
۱
Marina Slashova
Finished
۰۹:۴۰
Anastasia Gordinskaya
۳
۱
Irina Grushko
Finished
۱۰:۰۵
Aniuta Mulyarchuk
۱
۳
Yuliia Voloshyna
Finished
۱۰:۱۰
Julia Trigub
۳
۲
Irina Grushko
Finished
۱۰:۳۵
Anastasia Gordinskaya
۲
۳
Olena Borodacheva
Finished
۱۱:۰۵
Iryna Sharashova
۰
۳
Yuliia Voloshyna
Finished
۱۱:۱۰
Julia Trigub
۳
۰
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۱:۳۵
Liliia Nerush
۰
۳
Marina Slashova
Finished
۱۱:۴۰
Irina Grushko
۰
۳
Olena Borodacheva
Finished
۱۲:۰۵
Aniuta Mulyarchuk
۳
۱
Liudmyla Maliuk
Finished
۱۲:۱۰
Anastasia Gordinskaya
۰
۳
Julia Trigub
Finished
۱۲:۳۵
Iryna Sharashova
۳
۲
Liliia Nerush
Finished
۱۲:۴۰
Olena Borodacheva
۳
۰
Irina Grushko
Finished
۱۳:۰۵
Liudmyla Maliuk
۳
۲
Yuliia Voloshyna
Finished
۱۳:۱۰
Olena Borodacheva
۳
۱
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۳:۳۵
Aniuta Mulyarchuk
۰
۳
Marina Slashova
Finished
۱۳:۴۰
Irina Grushko
۰
۳
Julia Trigub
Finished
۱۴:۰۵
Iryna Sharashova
۱
۳
Liudmyla Maliuk
Finished
۱۴:۱۰
Olena Borodacheva
۰
۳
Julia Trigub
Finished
۱۴:۳۵
Aniuta Mulyarchuk
۳
۱
Liliia Nerush
Finished
۱۴:۴۰
Irina Grushko
۳
۲
Anastasia Gordinskaya
Finished
۱۵:۰۵
Yuliia Voloshyna
۳
۲
Marina Slashova
Finished
۱۵:۱۰
Iryna Sharashova
۲
۳
Aniuta Mulyarchuk
Finished
۱۵:۴۰
Liudmyla Maliuk
۳
۲
Marina Slashova
Finished
۱۶:۱۰
Liliia Nerush
۱
۳
Yuliia Voloshyna
Finished
۱۶:۴۰
  Armenia ITT Cup League, Women
Elen Bakhchajyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۰۰:۱۰
Rubina Vardanyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۳۰
Elen Bakhchajyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۰
Elen Bakhchajyan
۳
۰
Mery Hovhannisyan
Finished
۰۱:۱۰
Mane Ghazaryan
۳
۲
Anahit Simonyan
Finished
۰۹:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Milena Gazaryan
Finished
۰۹:۵۰
Mane Ghazaryan
۱
۳
Mariam Stepanyan
Finished
۱۰:۱۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Anahit Simonyan
Finished
۱۰:۳۰
Mane Ghazaryan
۳
۲
Milena Gazaryan
Finished
۱۱:۵۰
Raisa Parsadanyan
۳
۲
Mane Ghazaryan
Finished
۱۲:۵۰
Mariam Stepanyan
۳
۱
Milena Gazaryan
Finished
۱۳:۵۰
Anahit Simonyan
۳
۱
Milena Gazaryan
Finished
۱۴:۵۰
Anahit Simonyan
۱
۳
Mariam Stepanyan
Finished
۱۵:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Mariam Stepanyan
Finished
۱۷:۱۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Marine Galstyan
Finished
۱۷:۵۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Elen Bakhchajyan
Finished
۱۸:۳۰
Mery Hovhannisyan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۹:۱۰
Mery Hovhannisyan
۰
۳
Marine Galstyan
Finished
۱۹:۵۰
Hasmik Khachatryan
۳
۲
Mery Hovhannisyan
Finished
۲۰:۵۰
Marine Galstyan
-
-
Rubina Vardanyan
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Elen Bakhchajyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Rubina Vardanyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Elen Bakhchajyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Elen Bakhchajyan
-
-
Rubina Vardanyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Marine Galstyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Rubina Vardanyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Challenger Series 2020, Week 28, Session 1
Dwain Schwarzer
۱
۳
Sven Happek
Finished
۱۱:۰۰
Mathieu De Saintilan
۳
۲
Valerij Rakov
Finished
۱۱:۴۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Elia Schmid
Finished
۱۳:۰۰
Dwain Schwarzer
۳
۰
Mathieu De Saintilan
Finished
۱۳:۴۰
Petr David
۳
۱
Valerij Rakov
Finished
۱۴:۲۰
Dauud Cheaib
۱
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۵:۰۰
Elia Schmid
۳
۰
Sven Happek
Finished
۱۵:۴۰
Dwain Schwarzer
۰
۳
Petr David
Finished
۱۶:۲۰
Mathieu De Saintilan
۳
۲
Sven Happek
Finished
۱۷:۰۰
Elia Schmid
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۸:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Valerij Rakov
Finished
۱۹:۱۰
Mathieu De Saintilan
۰
۳
Petr David
Finished
۱۹:۵۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Sven Happek
Finished
۲۰:۳۰
Elia Schmid
۳
۰
Valerij Rakov
Finished
۲۱:۱۰
Dwain Schwarzer
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۲۱:۵۰
Petr David
-
-
Sven Happek
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Miroslav Horejsi
-
-
Valerij Rakov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید