0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Setka Cup, Women
Olga Kurpa
-
-
Svitlana Ogarenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Olena Nalisnikovska
۲
۳
Valeriya Stepanovskaya
Finished
۱۰:۱۵
Oleksandra Tsiupko
۱
۳
Alina Novosad
Finished
۱۰:۴۵
Oleksandra Tsiupko
۰
۳
Valeriya Stepanovskaya
Finished
۱۱:۴۵
Olena Nalisnikovska
۳
۱
Alina Novosad
Finished
۱۲:۱۵
Oleksandra Tsiupko
-
-
Olena Nalisnikovska
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Valeriya Stepanovskaya
-
-
Alina Novosad
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Nadiia Kovtun
-
-
Olena Kuznets
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۰
Oksana Kolosovska
-
-
Valentina Kovalenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Olga Kurpa
-
-
Olena Kuznets
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Valentina Kovalenko
-
-
Svitlana Ogarenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Nadiia Kovtun
-
-
Oksana Kolosovska
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Olga Kurpa
-
-
Valentina Kovalenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Oksana Kolosovska
-
-
Olena Kuznets
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Nadiia Kovtun
-
-
Svitlana Ogarenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Olga Kurpa
-
-
Oksana Kolosovska
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
Nadiia Kovtun
-
-
Valentina Kovalenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Olena Kuznets
-
-
Svitlana Ogarenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Olga Kurpa
-
-
Nadiia Kovtun
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Oksana Kolosovska
-
-
Svitlana Ogarenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
  International Ukraine Win Cup
Yuriy Rybakov
۱
۳
Vladimir Boychuk
Finished
۰۳:۵۵
Vladimir Gaynyuk
-
-
Sergey Kireev
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۵
Vladimir Boychuk
-
-
Yuriy Rybakov
بازی شروع نشده است
۰۰:۲۵
Ivan Diachenko
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۰:۴۰
Daniil Lukander
۳
۲
Vladimir Pasternak
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Gaynyuk
۰
۳
Oleg Chetverikov
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Boychuk
۳
۱
Daniil Lukander
Finished
۰۱:۳۵
Ivan Diachenko
۳
۱
Vladimir Gaynyuk
Finished
۰۱:۵۰
Yuriy Rybakov
۱
۳
Vladimir Pasternak
Finished
۰۲:۱۰
Sergey Kireev
۳
۰
Oleg Chetverikov
Finished
۰۲:۲۵
Vladimir Pasternak
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Oleg Chetverikov
-
-
Ivan Diachenko
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۰
Yuriy Rybakov
-
-
Daniil Lukander
بازی شروع نشده است
۰۳:۲۰
Sergey Kireev
۲
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۰۳:۳۵
Sergey Kireev
-
-
Ivan Diachenko
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Vladimir Pasternak
-
-
Daniil Lukander
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Oleg Chetverikov
-
-
Vladimir Gaynyuk
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Daniil Lukander
-
-
Vladimir Boychuk
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۵
Vladimir Gaynyuk
-
-
Ivan Diachenko
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Vladimir Pasternak
-
-
Yuriy Rybakov
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
Oleg Chetverikov
-
-
Sergey Kireev
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۵
Nikita Petrov
۰
۳
Sergey Korobeynik
Finished
۰۹:۳۰
Valentin Gedz
۳
۱
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۰:۰۰
Denis Lebedev
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۱۰:۰۰
Roman Cherevko
۱
۳
Lev Kuzo
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Andreev
۱
۳
Dmitriy Ptitsyn
Finished
۱۰:۳۰
Nikita Petrov
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۱۰:۳۰
Valentin Gedz
۰
۳
Dmitriy Ptitsyn
Finished
۱۱:۰۰
Denis Lebedev
۳
۰
Sergey Korobeynik
Finished
۱۱:۰۰
Roman Cherevko
۱
۳
Vitalii Sazhnev
Finished
۱۱:۰۰
Oleg Andreev
۲
۳
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۱:۳۰
Nikita Petrov
۰
۳
Denis Lebedev
Finished
۱۱:۳۰
Andriy Fedorchenko
۳
۱
Roman Cherevko
Finished
۱۱:۳۰
Valentin Gedz
۲
۳
Oleg Andreev
Finished
۱۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Sergey Korobeynik
Finished
۱۲:۰۰
Lev Kuzo
۱
۳
Vitalii Sazhnev
Finished
۱۲:۰۰
Dmitriy Ptitsyn
۲
۳
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۱۲:۳۰
Vitalii Sazhnev
۲
۳
Andriy Fedorchenko
Finished
۱۲:۳۰
Roman Tsubera
-
-
Mikhail Varchenko
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Taras Bonishchuk
-
-
Igor Chernetskiy
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Aleksandr Grishchenko
-
-
Ilya Kutniy
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Anton Yolkin
-
-
Dmitriy Aseev
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Igor Chernetskiy
-
-
Roman Yushko
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Vladislav Kalugin
-
-
Aleksandr Grishchenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۵
Oleg Pavlyuk
-
-
Roman Tsubera
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Anton Yolkin
-
-
Aleksander Ivashkin
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Skachenko Sergey
-
-
Oleg Pavlyuk
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Ilya Kutniy
-
-
Vladislav Kalugin
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Dmitriy Aseev
-
-
Aleksander Ivashkin
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Mikhail Varchenko
-
-
Ilya Kutniy
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Pavel Plyushch
-
-
Taras Bonishchuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Roman Tsubera
-
-
Skachenko Sergey
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۵
Roman Yushko
-
-
Pavel Plyushch
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Aleksandr Grishchenko
-
-
Roman Tsubera
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Vladislav Kalugin
-
-
Mikhail Varchenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Oleg Pavlyuk
-
-
Vladislav Kalugin
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Pavel Plyushch
-
-
Vladimir Surzhik
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Taras Bonishchuk
-
-
Roman Yushko
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Skachenko Sergey
-
-
Aleksandr Grishchenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Ilya Kutniy
-
-
Skachenko Sergey
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Igor Chernetskiy
-
-
Pavel Plyushch
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Mikhail Varchenko
-
-
Oleg Pavlyuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Alexander Mashtakov
-
-
Aleksey Rodin
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Oleg Chetverikov
-
-
Ivan Diachenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Vitaly Khorolsky
-
-
Sergey Kalenik
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International TT Cup
Ruslan Ivanov
۱
۳
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۴:۳۵
Anatoliy Reva
۳
۲
Petr Kolesnik
Finished
۱۰:۳۵
Sergey Pokydko
-
-
Ivan Fashchevskiy
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Oleh Stasevskyi
-
-
Vladislav Volokhov
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Vasiliy Shepel
-
-
Petr Kolesnik
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Ihor Kuznetsov
-
-
Pavlo Vasylchuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Ihor Kuznetsov
-
-
Anatoliy Reva
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Aleksey Krutko
۳
۲
Nazar Kovalchuk
Finished
۰۰:۰۰
Ruslan Ivanov
۰
۳
Volodymyr Plishilo
Finished
۰۱:۰۵
Vasil Salivonchyk
۳
۰
Mykhailo Marchuk
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Ponomarenko
-
-
Oleksandr Kovalov
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۵
Viktor Trachuk
۳
۱
Alexander Michalus
Finished
۰۱:۴۵
Aleksandr Shkurupii
۱
۳
Volodymyr Plishilo
Finished
۰۲:۰۵
Andrii Khvysiuk
۳
۰
Mykhailo Marchuk
Finished
۰۲:۱۵
Ruslan Ivanov
-
-
Sergey Ponomarenko
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۵
Vasil Salivonchyk
۱
۳
Viktor Trachuk
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Shkurupii
۳
۲
Oleksandr Kovalov
Finished
۰۳:۰۵
Andrii Khvysiuk
۳
۱
Alexander Michalus
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Ponomarenko
۱
۳
Volodymyr Plishilo
Finished
۰۳:۳۵
Viktor Trachuk
۳
۰
Mykhailo Marchuk
Finished
۰۳:۴۵
Aleksandr Shkurupii
۳
۰
Sergey Ponomarenko
Finished
۰۴:۰۵
Andrii Khvysiuk
۰
۳
Viktor Trachuk
Finished
۰۴:۱۵
Vasil Salivonchyk
۰
۳
Alexander Michalus
Finished
۰۴:۴۵
Aleksandr Shkurupii
۳
۱
Ruslan Ivanov
Finished
۰۵:۰۵
Andrii Khvysiuk
۳
۲
Vasil Salivonchyk
Finished
۰۵:۱۵
Oleksandr Kovalov
۲
۳
Volodymyr Plishilo
Finished
۰۵:۳۵
Alexander Michalus
۳
۰
Mykhailo Marchuk
Finished
۰۵:۴۵
Pavlo Cherednichenko
۳
۱
Mykyta Rubtsov
Finished
۰۹:۲۰
Ihor Kuznetsov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۲۵
Vadim Komar
۰
۳
Vladislav Volokhov
Finished
۰۹:۵۵
Vasiliy Shepel
۳
۰
Pavlo Vasylchuk
Finished
۱۰:۰۰
Yevhen Prishchepa
۲
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۰:۰۵
Oleg Volynets
-
-
Yaroslav Voitenko
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۰
Oleksandr Seluchenko
-
-
Mykola Uchen
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۰
Valentyn Yunchyk
-
-
Nazarii Hrytsyienko
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Roman Vakarash
۳
۱
Vasyl Aksenin
Finished
۱۰:۲۰
Oleh Stasevskyi
۲
۳
Ivan Fashchevskiy
Finished
۱۰:۳۰
Vitaliy Lyevshyn
۳
۲
Anton Limonov
Finished
۱۰:۴۰
Vadym Nechyporuk
۳
۰
Olexander Oleskevych
Finished
۱۰:۵۰
Igor Petryshyn
۳
۰
Petro Tsolik
Finished
۱۰:۵۵
Sergey Pokydko
۳
۱
Mykyta Rubtsov
Finished
۱۱:۰۵
Bogdan Omelchuk
۱
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۱:۱۰
Oleksandr Didukh
۱
۳
Viktor Yefimov
Finished
۱۱:۱۵
Anton Myrza
-
-
Yaroslav Voitenko
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Olexander Oleskevych
۳
۱
Nazarii Hrytsyienko
Finished
۱۱:۲۵
Volodymyr Ivasiv
۳
۱
Vasyl Aksenin
Finished
۱۱:۳۰
Pavlo Cherednichenko
۱
۳
Ivan Fashchevskiy
Finished
۱۱:۴۰
Ihor Kuznetsov
۳
۱
Petr Kolesnik
Finished
۱۱:۴۵
Yevhen Prishchepa
۳
۱
Vitaliy Lyevshyn
Finished
۱۱:۵۰
Oleg Volynets
-
-
Oleksandr Seluchenko
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۵
Valentyn Yunchyk
۰
۳
Vadym Nechyporuk
Finished
۱۲:۰۰
Roman Vakarash
۳
۰
Igor Petryshyn
Finished
۱۲:۰۵
Vadim Komar
۰
۳
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۲:۱۵
Vasiliy Shepel
۰
۳
Anatoliy Reva
Finished
۱۲:۲۰
Oleksandr Didukh
۳
۱
Anton Limonov
Finished
۱۲:۲۵
Anton Myrza
-
-
Mykola Uchen
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Vadym Nechyporuk
۰
۳
Nazarii Hrytsyienko
Finished
۱۲:۳۵
Volodymyr Ivasiv
۳
۰
Petro Tsolik
Finished
۱۲:۴۰
Sergey Pokydko
-
-
Vladislav Volokhov
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Bogdan Omelchuk
-
-
Pavlo Vasylchuk
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Vitaliy Lyevshyn
-
-
Viktor Yefimov
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Oleksandr Seluchenko
-
-
Yaroslav Voitenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Valentyn Yunchyk
-
-
Olexander Oleskevych
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Igor Petryshyn
-
-
Vasyl Aksenin
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Ivan Fashchevskiy
-
-
Mykyta Rubtsov
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Petr Kolesnik
-
-
Ruslan Onischenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Oleksandr Didukh
-
-
Vitaliy Lyevshyn
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Anton Myrza
-
-
Oleksandr Seluchenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Nazarii Hrytsyienko
-
-
Vadym Nechyporuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Volodymyr Ivasiv
-
-
Igor Petryshyn
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Pavlo Cherednichenko
-
-
Vadim Komar
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Ihor Kuznetsov
-
-
Vasiliy Shepel
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Yevhen Prishchepa
-
-
Anton Limonov
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Oleg Volynets
-
-
Mykola Uchen
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Olexander Oleskevych
-
-
Valentyn Yunchyk
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Roman Vakarash
-
-
Petro Tsolik
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Bogdan Omelchuk
-
-
Petr Kolesnik
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۰
Oleksandr Didukh
-
-
Yevhen Prishchepa
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Anton Myrza
-
-
Oleg Volynets
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Valentyn Yunchyk
-
-
Vadym Nechyporuk
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۵
Volodymyr Ivasiv
-
-
Roman Vakarash
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Anatoliy Reva
-
-
Pavlo Vasylchuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Anton Limonov
-
-
Viktor Yefimov
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Mykola Uchen
-
-
Yaroslav Voitenko
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Nazarii Hrytsyienko
-
-
Olexander Oleskevych
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Petro Tsolik
-
-
Vasyl Aksenin
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۵
Vadim Komar
-
-
Mykyta Rubtsov
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
Vasiliy Shepel
-
-
Ruslan Onischenko
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Olexander Oleskevych
-
-
Vadym Nechyporuk
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Sergey Pokydko
-
-
Oleh Stasevskyi
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Bogdan Omelchuk
-
-
Anatoliy Reva
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۵
Nazarii Hrytsyienko
-
-
Valentyn Yunchyk
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۰
Vadim Komar
-
-
Ivan Fashchevskiy
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۵
Alexander Bondarchuk
-
-
Aleksey Molochko
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Vadim Sidorenko
-
-
Roman Reznichenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Pavlo Cherednichenko
-
-
Vladislav Volokhov
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Andrey Scherinskiy
-
-
David Simonchuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۰
Vadim Shvidkiy
-
-
Illya Semeniuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Sergey Pokydko
-
-
Vadim Komar
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Bogdan Omelchuk
-
-
Vasiliy Shepel
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Vadim Kubov
-
-
Aleksey Molochko
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Ihor Solovyov
-
-
Roman Reznichenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Pavlo Cherednichenko
-
-
Oleh Stasevskyi
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Alexander Bondarchuk
-
-
Andrey Scherinskiy
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Vadim Sidorenko
-
-
Vadim Shvidkiy
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۵
Vladislav Volokhov
-
-
Mykyta Rubtsov
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Pavlo Vasylchuk
-
-
Ruslan Onischenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Vadim Kubov
-
-
David Simonchuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Ihor Solovyov
-
-
Illya Semeniuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Sergey Pokydko
-
-
Pavlo Cherednichenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Bogdan Omelchuk
-
-
Ihor Kuznetsov
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Andrey Scherinskiy
-
-
Aleksey Molochko
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Vadim Shvidkiy
-
-
Roman Reznichenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Oleh Stasevskyi
-
-
Mykyta Rubtsov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Anatoliy Reva
-
-
Ruslan Onischenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Vadim Kubov
-
-
Andrey Scherinskiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Ihor Solovyov
-
-
Vadim Shvidkiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Ivan Fashchevskiy
-
-
Vladislav Volokhov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Petr Kolesnik
-
-
Pavlo Vasylchuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Alexander Bondarchuk
-
-
David Simonchuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Vadim Sidorenko
-
-
Illya Semeniuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Vadim Kubov
-
-
Alexander Bondarchuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Ihor Solovyov
-
-
Vadim Sidorenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
David Simonchuk
-
-
Aleksey Molochko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
  Russia Liga Pro
Igor Poletaev
۳
۱
Anatoly Trushkin
Finished
۱۱:۰۰
Ilya Novikov
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۱:۰۰
Timofey Yusipov
۰
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Merzlikin
-
-
Demic Ying
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Alexander Frolov
۲
۳
Igor Elistratov
Finished
۰۱:۰۰
Denis Molodtsov
۰
۳
Stanislav Bychkov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Merzlikin
۳
۲
Alexander Frolov
Finished
۰۱:۳۰
Denis Molodtsov
۰
۳
Dmitry Lavrinenko
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Merzlikin
۳
۲
Igor Elistratov
Finished
۰۳:۰۰
Vitaly Bazilevsky
۳
۱
Alexey Yanshaev
Finished
۱۰:۰۰
Dmitriy Kolesnikov
۲
۳
Vitaly Bazilevsky
Finished
۱۱:۰۰
Kirill Abramov
۰
۳
Dmitry Merzlikin
Finished
۰۰:۳۰
Igor Smirnov
۳
۲
Timofey Yusipov
Finished
۰۰:۳۰
Vadim Putilovsky
۳
۲
Denis Molodtsov
Finished
۰۰:۳۰
Andrey Pravednov
۱
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۱:۰۰
Stanislav Bychkov
۳
۲
Dmitry Lavrinenko
Finished
۰۱:۰۰
Timofey Yusipov
۱
۳
Andrey Pravednov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Lavrinenko
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۰۲:۰۰
Igor Elistratov
۳
۲
Kirill Abramov
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Igor Smirnov
Finished
۰۲:۰۰
Kirill Abramov
۲
۳
Alexander Frolov
Finished
۰۲:۳۰
Vadim Putilovsky
۳
۰
Stanislav Bychkov
Finished
۰۲:۳۰
Igor Smirnov
۱
۳
Andrey Pravednov
Finished
۰۲:۳۰
Artem Arutiunyan
۳
۱
Igor Poletaev
Finished
۰۸:۳۰
Andrey Menshikov
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۰۸:۳۰
Alexey Yanshaev
۳
۱
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۰۸:۳۰
Serguei Homutov
۰
۳
Anatoly Trushkin
Finished
۰۹:۰۰
Ivan Pandur
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Yurevich Skotnikov
۳
۱
Vitaly Bazilevsky
Finished
۰۹:۰۰
Dmitriy Kolesnikov
۳
۲
Sergey Yurevich Skotnikov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Poletaev
۱
۳
Serguei Homutov
Finished
۰۹:۳۰
Ilya Novikov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۹:۳۰
Anatoly Trushkin
۳
۱
Artem Arutiunyan
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Kuzmin
۳
۱
Andrey Menshikov
Finished
۱۰:۰۰
Andrey Menshikov
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۱۰:۳۰
Artem Arutiunyan
۳
۲
Serguei Homutov
Finished
۱۰:۳۰
Alexey Yanshaev
۱
۳
Sergey Yurevich Skotnikov
Finished
۱۰:۳۰
Nikolai Zhurba
۲
۳
Alexandr Serebrennikov
Finished
۱۲:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۲:۳۰
Alexander Frolov
-
-
Igor Elistratov
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Bogdan Grebenyuk
-
-
Aleksandr Dmitrievich Volkov
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Igor Smirnov
-
-
Evgeniy Ilyukhin
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Alexandr Serebrennikov
-
-
Igor Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Sergey Nikulin
-
-
Bogdan Grebenyuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Igor Elistratov
-
-
Dmitry Merzlikin
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
-
-
Viktor Ivanov Stanislavovic
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
-
-
Nikolai Zhurba
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Demic Ying
-
-
Alexander Frolov
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
-
-
Bogdan Grebenyuk
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Nikolai Zhurba
-
-
Igor Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Alexander Frolov
-
-
Dmitry Merzlikin
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Alexandr Serebrennikov
-
-
Evgeniy Ilyukhin
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Igor Elistratov
-
-
Demic Ying
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Sergey Nikulin
-
-
Aleksandr Dmitrievich Volkov
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Andrey Pravednov
-
-
Timofey Yusipov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Dmitry Petrochenko
-
-
Aleksey Afanasiyev
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Timofey Yusipov
-
-
Dmitry Petrochenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Aleksey Afanasiyev
-
-
Andrey Pravednov
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Andrey Pravednov
-
-
Dmitry Petrochenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
  International Setka Cup
Maxim Balakirev
۰
۳
Roman Rybalka
Finished
۱۱:۲۵
Roman Zholubak
۳
۱
Artem Chepurnyi
Finished
۰۰:۰۰
Yuriy Kurischenko
۳
۱
Sergey Tkachev
Finished
۰۰:۰۵
Petro Zarovnyi
۲
۳
Vitalii Levytskyi
Finished
۰۰:۲۰
Vitalii Kobets
۰
۳
Oleg Obrazkov
Finished
۰۰:۲۵
Dmitry Demchuk
۱
۳
Igor Dmitruk
Finished
۰۰:۵۰
Andrii Hrytsai
۳
۰
Yuriy Reva
Finished
۰۰:۵۵
Kasian Oleh
۳
۰
Petro Zarovnyi
Finished
۰۱:۲۰
Roman Shtukovanyi
۱
۳
Igor Dmitruk
Finished
۰۱:۵۰
Vitalii Levytskyi
۳
۱
Dmitry Demchuk
Finished
۰۲:۲۰
Serhii Nemtsov
۲
۳
Viktor Ivanov
Finished
۰۹:۳۰
Timur Karchevskiy
۰
۳
Turchenko Tymur
Finished
۰۹:۳۵
Sergey Skripnik
۳
۱
Ilya Valchuk
Finished
۰۹:۴۰
Anatoly Levshin
۲
۳
Roman Zholubak
Finished
۱۰:۰۰
Yuriy Kurischenko
۰
۳
Sergey Tkachev
Finished
۱۰:۰۵
Yaroslav Strilnyk
۰
۳
Valery Merzlikin
Finished
۱۰:۱۰
Igor Dmitruk
۳
۰
Petro Zarovnyi
Finished
۱۰:۲۰
Igor Tridukh
۳
۰
Kyrylo Ivchenko
Finished
۱۰:۲۵
Mykola Halynskyi
۳
۰
Artem Chepurnyi
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Likhitsky
۰
۳
Roman Makarenko
Finished
۱۰:۳۵
Alexandr Budnikov
۲
۳
Vladislav Mischenko
Finished
۱۰:۴۰
Viktor Volkovskyi
۱
۳
Roman Shtukovanyi
Finished
۱۰:۵۰
Serhii Nemtsov
۳
۰
Roman Zholubak
Finished
۱۱:۰۰
Timur Karchevskiy
۳
۰
Sergey Tkachev
Finished
۱۱:۰۵
Sergey Skripnik
۰
۳
Valery Merzlikin
Finished
۱۱:۱۰
Kostiantyn Seliuk
۰
۳
Daniil Atamanchuk
Finished
۱۱:۲۰
Artem Chepurnyi
۰
۳
Viktor Ivanov
Finished
۱۱:۳۰
Vladislav Mischenko
۰
۳
Ilya Valchuk
Finished
۱۱:۴۰
Igor Dmitruk
۲
۳
Roman Shtukovanyi
Finished
۱۱:۵۰
Anatoly Levshin
۳
۰
Mykola Halynskyi
Finished
۱۲:۰۰
Yuriy Kurischenko
۱
۳
Alexander Likhitsky
Finished
۱۲:۰۵
Yaroslav Strilnyk
۰
۳
Alexandr Budnikov
Finished
۱۲:۱۰
Daniil Atamanchuk
۳
۰
Petro Zarovnyi
Finished
۱۲:۲۰
Roman Rybalka
۳
۲
Kyrylo Ivchenko
Finished
۱۲:۲۵
Serhii Nemtsov
۳
۱
Artem Chepurnyi
Finished
۱۲:۳۰
Timur Karchevskiy
۲
۳
Roman Makarenko
Finished
۱۲:۳۵
Sergey Skripnik
۰
۳
Vladislav Mischenko
Finished
۱۲:۴۰
Viktor Volkovskyi
۰
۳
Kostiantyn Seliuk
Finished
۱۲:۵۰
Andrey Scherbak
-
-
Maxim Balakirev
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Mykola Halynskyi
-
-
Roman Zholubak
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Alexander Likhitsky
-
-
Sergey Tkachev
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Alexandr Budnikov
-
-
Valery Merzlikin
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Igor Dmitruk
-
-
Daniil Atamanchuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Igor Tridukh
-
-
Roman Rybalka
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Anatoly Levshin
-
-
Viktor Ivanov
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Yuriy Kurischenko
-
-
Turchenko Tymur
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Yaroslav Strilnyk
-
-
Ilya Valchuk
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Kostiantyn Seliuk
-
-
Roman Shtukovanyi
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Serhii Nemtsov
-
-
Mykola Halynskyi
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Timur Karchevskiy
-
-
Alexander Likhitsky
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Sergey Skripnik
-
-
Alexandr Budnikov
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Viktor Volkovskyi
-
-
Petro Zarovnyi
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Andrey Scherbak
-
-
Kyrylo Ivchenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Anatoly Levshin
-
-
Artem Chepurnyi
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Yuriy Kurischenko
-
-
Roman Makarenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Yaroslav Strilnyk
-
-
Vladislav Mischenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۰
Igor Dmitruk
-
-
Kostiantyn Seliuk
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Igor Tridukh
-
-
Maxim Balakirev
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۵
Roman Zholubak
-
-
Viktor Ivanov
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Valery Merzlikin
-
-
Ilya Valchuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Viktor Volkovskyi
-
-
Daniil Atamanchuk
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
Andrey Scherbak
-
-
Roman Rybalka
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Serhii Nemtsov
-
-
Anatoly Levshin
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Timur Karchevskiy
-
-
Yuriy Kurischenko
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۵
Sergey Skripnik
-
-
Yaroslav Strilnyk
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Roman Shtukovanyi
-
-
Petro Zarovnyi
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Mykola Halynskyi
-
-
Viktor Ivanov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Alexander Likhitsky
-
-
Turchenko Tymur
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Alexandr Budnikov
-
-
Ilya Valchuk
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Igor Dmitruk
-
-
Viktor Volkovskyi
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Igor Tridukh
-
-
Andrey Scherbak
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۵
Artem Chepurnyi
-
-
Roman Zholubak
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Roman Makarenko
-
-
Sergey Tkachev
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Vladislav Mischenko
-
-
Valery Merzlikin
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۰
Kostiantyn Seliuk
-
-
Petro Zarovnyi
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Maxim Balakirev
-
-
Kyrylo Ivchenko
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۵
Andrii Peretiatko
-
-
Aleksey Holomoz
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Daniil Atamanchuk
-
-
Roman Shtukovanyi
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Evgeniy Ivanov
-
-
Vladislav Kovalenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Konstantin Kirsanov
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۵
Oleg Obrazkov
-
-
Yuriy Reva
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۵
Daniil Gavrish
-
-
Kostiantyn Moroz
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Andrii Peretiatko
-
-
Vladislav Kovalenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Yuriy Reva
-
-
Aleksey Holomoz
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۵
Andrey Lukatsky
-
-
Petro Kilyakin
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Konstantin Kirsanov
-
-
Kostiantyn Moroz
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۵
Evgeniy Ivanov
-
-
Oleg Obrazkov
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۵
Leonid Boiko
-
-
Mykola Korniyenko
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Alexander Mishchenko
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
Andrii Peretiatko
-
-
Yuriy Reva
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Vladislav Klim
-
-
Maksym Shulepov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Daniil Gavrish
-
-
Oleksandr Dukhovenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Oleg Obrazkov
-
-
Vladislav Kovalenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Andrey Lukatsky
-
-
Mykola Korniyenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Konstantin Kirsanov
-
-
Alexander Mishchenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Maksym Shulepov
-
-
Petro Kilyakin
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Oleksandr Dukhovenko
-
-
Kostiantyn Moroz
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۵
Leonid Boiko
-
-
Vladislav Klim
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Daniil Gavrish
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Andrey Lukatsky
-
-
Maksym Shulepov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Konstantin Kirsanov
-
-
Oleksandr Dukhovenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Vladislav Kovalenko
-
-
Aleksey Holomoz
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Vladislav Klim
-
-
Mykola Korniyenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Daniil Gavrish
-
-
Alexander Mishchenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Leonid Boiko
-
-
Petro Kilyakin
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Oleksandr Kovalchuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Andrey Lukatsky
-
-
Vladislav Klim
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Konstantin Kirsanov
-
-
Daniil Gavrish
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
  Armenia ITT Cup League
Edvard Antonyan
۳
۰
Ruben Galoyan
Finished
۰۰:۱۰
Mushegh Nazaryan
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۰:۳۰
David Avakimyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Edvard Antonyan
Finished
۰۱:۱۰
Shant Apraliyan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Davit Hrutyunyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Shant Apraliyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Davit Hrutyunyan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Shant Apraliyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Karen Altunyan
-
-
Davit Hrutyunyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Shant Apraliyan
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Davit Hrutyunyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Davit Hrutyunyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Erik Grigoryan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Karen Altunyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Davit Hrutyunyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Erik Grigoryan
-
-
Samvel Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Davit Hrutyunyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Samvel Parsadanyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Erik Grigoryan
-
-
Gagik Tovmasyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Trasdamad Jokaklian
-
-
Khachatur Sargsyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Gegham Gevorgyan
-
-
Andranik Mkrtchyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Karen Altunyan
-
-
Gevorg Baghdasaryan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Gagik Tovmasyan
-
-
Erik Grigoryan
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Khachatur Sargsyan
-
-
Trasdamad Jokaklian
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Andranik Mkrtchyan
-
-
Gegham Gevorgyan
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
-
-
Karen Altunyan
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Davit Ghotanyan
Finished
۰۹:۳۰
Ruben Gaibakyan
۳
۱
Davit Vardanian
Finished
۱۰:۱۰
Davit Ghotanyan
۳
۱
Davit Vardanian
Finished
۱۱:۵۰
Karen Papyan
۱
۳
Ruben Gaibakyan
Finished
۱۲:۵۰
Karen Papyan
-
-
Harutyun Harutyunyan
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Ruben Gaibakyan
-
-
Harutyun Harutyunyan
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Karen Papyan
-
-
Davit Ghotanyan
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Ruben Gaibakyan
-
-
Davit Ghotanyan
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Davit Vardanian
-
-
Karen Papyan
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Narek Nikoghosyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Ruben Galoyan
-
-
Mushegh Nazaryan
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Mushegh Nazaryan
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Narek Nikoghosyan
-
-
Ruben Galoyan
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Edvard Antonyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Edvard Antonyan
-
-
Mushegh Nazaryan
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Andranik Sahakyan
-
-
Ruben Galoyan
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Edvard Antonyan
-
-
Ruben Galoyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Mushegh Nazaryan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Andranik Sahakyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Edvard Antonyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Ruben Galoyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  Armenia ITT Cup League, Women
Elen Bakhchajyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۰
Marine Galstyan
۱
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۰۰:۳۰
Elen Bakhchajyan
-
-
Mery Hovhannisyan
Cancelled
۰۰:۵۰
Elen Bakhchajyan
-
-
Rubina Vardanyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۱۰
Raisa Parsadanyan
۳
۱
Anahit Simonyan
Finished
۰۹:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۰
Milena Gazaryan
Finished
۱۰:۱۰
Mane Ghazaryan
۳
۰
Milena Gazaryan
Finished
۱۲:۱۰
Mane Ghazaryan
۱
۳
Raisa Parsadanyan
Finished
۱۲:۵۰
Mariam Stepanyan
-
-
Mane Ghazaryan
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Anahit Simonyan
-
-
Raisa Parsadanyan
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Anahit Simonyan
-
-
Mane Ghazaryan
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Marine Galstyan
-
-
Elen Bakhchajyan
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Marine Galstyan
-
-
Rubina Vardanyan
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Rubina Vardanyan
-
-
Mery Hovhannisyan
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Rubina Vardanyan
-
-
Elen Bakhchajyan
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Mery Hovhannisyan
-
-
Marine Galstyan
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Mery Hovhannisyan
-
-
Elen Bakhchajyan
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
  International Ukraine Win Cup, Women
Yulia Orobinskaya
۱
۳
Viktoriya Zaytseva
Finished
۱۰:۱۵
Tatyana Yaroshenko
۱
۳
Margarita Saltanovskaya
Finished
۱۱:۴۵
Yulia Orobinskaya
۱
۳
Tatyana Yaroshenko
Finished
۱۲:۱۵
  International Challenger Series 2020, Week 28, Session 2
Mathieu De Saintilan
۰
۳
Evgueni Chtchetinine
Finished
۱۱:۰۰
Nathan Pellissier
۱
۳
Valerij Rakov
Finished
۱۱:۴۰
Christopher Ligocki
۱
۳
Elia Schmid
Finished
۱۲:۲۰
Evgueni Chtchetinine
-
-
Florian Bluhm
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Mathieu De Saintilan
-
-
Valerij Rakov
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Nathan Pellissier
-
-
Elia Schmid
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Christopher Ligocki
-
-
Miroslav Horejsi
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید