0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International PDC Home Tour
Nathan Aspinall
۶
۵
Gary Anderson
Finished
۰۰:۲۰
Gary Anderson
۶
۳
Jelle Klaasen
Finished
۰۰:۴۵
Jonny Clayton
۴
۶
Nathan Aspinall
Finished
۰۱:۱۵
  International Remote Darts League
Stacey Pace
۶
۳
Tina Osborne
Finished
۰۰:۳۰
Laura Turner
۲
۶
Lorraine Winstanley
Finished
۰۱:۰۰
Laura Turner
۶
۲
Stacey Pace
Finished
۰۱:۵۵
Lorraine Winstanley
۶
۴
Tina Osborne
Finished
۰۲:۲۰
Lorraine Winstanley
۶
۰
Stacey Pace
Finished
۰۲:۵۵
Tina Osborne
۴
۶
Laura Turner
Finished
۰۳:۳۰
  International Modus Icons of Darts Live League
Andy Jenkins
-
-
Keelan Kay
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Boris Koltsov
-
-
Andy Jenkins
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Keelan Kay
-
-
Boris Koltsov
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Scott Mitchell
-
-
Andy Jenkins
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Jason Askew
-
-
Keelan Kay
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Mark Webster
-
-
Boris Koltsov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Andy Jenkins
-
-
Jason Askew
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Keelan Kay
-
-
Mark Webster
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Boris Koltsov
-
-
Scott Mitchell
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Mark Webster
-
-
Andy Jenkins
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Scott Mitchell
-
-
Keelan Kay
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Jason Askew
-
-
Boris Koltsov
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Scott Mitchell
-
-
Mark Webster
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Jason Askew
-
-
Scott Mitchell
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Mark Webster
-
-
Jason Askew
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید